Ajavahemikul 28. märts - 3. aprill pöördus arstide poole 4829 inimest. Ligi 50 protsenti haigestunutest olid lapsed. Eelmise kahe nädala haigestumuse trendi iseloomustasid lühiajalised järsud tõusud ja langused, põhjuseks võib pidada pühi ja/või koolivaheaega.

Grippi haigestumuse intensiivsust võib Eestis hinnata madalaks, kuid levikut endiselt laialdaseks.

Haigestumine kasvas vaid väikelaste (vanuses 0-4) seas, teistes vanusrühmades grippi haigestumine langes. Haigestumise tõus väikelaste seas ei olnud seotud niivõrd gripiviirusega, vaid pigem RS-viirusega, millesse haigestumine hakkas möödunud nädalal kasvama.

Seoses RS-viiruse levikuga võib haigestumus gripilaadsetesse haigustesse säilida ka järgmistel nädalatel kõrgel tasemel, eriti väikeste (alla 2-aastaste) laste seas.

Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 44 A-gripiviirust ning 30 B-gripiviirust.

Rasked gripijuhud

E-Tervise SA täpsustatud andmetel on alates hooaja algusest hospitaliseeritud 849 patsienti.

Alates jaanuari lõpust on vajanud gripi tõttu intensiivravi 64 riskirühmadesse kuulunud inimest. Terviseametile teadaolevatel andmetel on sel gripihooajal surnud 20 inimest, kes kõik kuulusid riskirühmadesse. Viimasel paaril nädalal lisandus veel kolm surmajuhtu. Kuigi need inimesed viibisid pikalt intensiivravil ei suudetud neid vaatamata kõigile pingutustele päästa.