Erakorralise istungjärgu päevakorras on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ eelnõu esimene lugemine.

Eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 17. augustil kell 12.30.

Istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni.

Euroala rahandusministrid said eilsel eurorühma koosolekul ülevaate Kreeka läbirääkimiste lõpptulemustest ning kinnitasid abiprogrammi poliitilise kokkuleppe võimalust. Nüüd järgnevad liikmesriikide protseduurid kokkuleppe kinnitamiseks, Eestis peab oma heakskiidu andma riigikogu täiskogu.

Kreeka esitas taotluse Euroopa Stabiilsusmehhanismist (ESM) abi saamiseks 8. juulil. 12. juuli euroala tippkohtumisel lepiti kokku poliitikatingimused, mille Kreeka peab täitma, et abi saada. Sellele järgnesid läbirääkimised Kreeka valitsuse, Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondiga, kus pandi paika reformide kava. Kokkulepitud abiprogrammi kogusuurus on kuni 86 miljardit eurot, sellest suure osa moodustab seniste laenude teenindamine.

ESMi ratifitseerimise seaduse kohaselt peab Eestis Kreeka uue abiprogrammi alustamise heaks kiitmiseks volituse andma riigikogu täiskogu.

Valitsus tegi ettepaneku kutsuda riigikogu erakorraline istungjärk kokku teisipäeval, 18. augustil. Riigikogus pannakse hääletusele vastastikuse mõistmise memorandum, mis sisaldab programmi majanduspoliitilisi tingimusi.