Esmaspäeva hommikul avastasid piirivalvurid Misso vallas kuus Venemaalt Eestisse saabunud ja ajutist kontrolljoont ületanud inimest.

Nendest kaks olid naised vanuses 18 ja 22 eluaastat ning neli mehed vanuses 23-54 eluaastat. Kontrollimisel selgus, et tegu on Vietnami kodanikega, kellel olid dokumendid ja kehtivad Vene föderatsiooni viisad olemas. Kolmapäeval, 27. mail paigutati kõik kuus isikut Tartu halduskohtu otsusel kinnipidamiskeskusesse.

Lõuna prefektuuri piirivalvekolonelleitnant Toivo Liider ei saanud kriminaaluurimise tõttu täpselt selgitada, kuidas piiriületajad tabati, kuid selgitas, et illegaalset immigratsiooni aitab tõkestada esmajoones piirivalvurite igapäevatöö rohelisel piiril, aga lisaks ka valveseadmed, kohaliku elanikkonna abi ning koostöö siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. „Need lülid töötavad hästi ning võib öelda, et võimekus ebaseadusliku rände takistamiseks on piisav,“ rääkis ta.
Ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise osas alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 258 lg. 2 alusel. Menetluses selgitatakse kõik täpsemad asjaolud ja ebaseadusliku piiriületusega seotud isikud.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et taoliste olukordade vältimiseks valmib Eesti sajandaks sünnipäevaks ehk 2018. aastaks aga moodne idapiir, mida hakkavad muuhulgas valvama isegi droonid. Idapiir korrastatakse kogu selle ulatuses ehk 338.6 kilomeetril ning see läheb maksma ligi 80 miljonit eurot.

Samal päeval ka Lätis

Samas ei pruugi sellest aga piisata, sest veelgi suurem osa illegaalsetest piiriületustest toimub hoopiski meie lõunanaabrite juures Lätis. Samal päeval, kui Eesti piiri ületas illegaalselt kuus vietnamlast, pidas Läti piirivalve Missost vähem kui 200 kilomeetri kaugusel Līdumnieki vallas kinni 17 ebaseaduslikult piiri ületanud Vietnami kodanikku. Neile lisaks ka arvatava ebaseaduslikku piiriületust organiseerinud 1981. aastal sündinud Eestist pärit mehe.
Lisaks pidasid Läti piirivalvurid esmaspäeval ehk 25. mai keskpäeva paiku Pasiene vallas kinni veel 12 ebaseaduslikult piiri ületanud Vietnami kodaniku. Mõlema juhtumi osas on Läti politsei alustanud kriminaalmenetlust.

Toivo Liideri sõnul pole välistatud, et tegemist on ühe suure grupeeringuga, kuid seda ei saa ka kindlalt väita. „Käimasoleva kriminaalmenetluse raames kogutakse täiendavaid tõendeid, mis loodetavasti ka ses osas vastuse annab,“ selgitas ta.

Liider lisas, et kindlasti ei satu ajutisel kontrolljoonel ebaseaduslikult piiri ületada püüdvad inimesed omal käel, vaid nende liikumine on kasuteenivate edasitoimetajate kaudu organiseeritud. Tema sõnul tegutsevad nii organiseeritud kuritegevuse grupeeringud kui ka „mõne otsa tegijad“, kes üksikisikute või gruppide sellisest liikumisest kasu saavad. „Seda on kinnitanud ka viimaste aastate jooksul vietnamlaste gruppide ületoimetamise juhtumid, mis tõestasid et kohati vähem kui paari ööpäevaga suudetakse leida piirivalvurite poolt tabatud ja uurimise all olevate toimetajate asemele uued edasitoimetajad,“ sõnas Liider.

Liider sõnas, et võtmesõnadeks ebaseadusliku sisserände ohjamisel on ennekõike piirivalve vahetu tegevus rohelisel piiril, aga lisaks ka infovahetus naaberriikidega. „Regulaarsete riskianalüüside ning info kogumise ja vahetamisega tagatakse, et ebaseaduslikke piiriületusi oleks alati võimalik avastada ja tuvastada,“ selgitas ta.

Kõige rohkem illegaalseid piiriületusi Lõuna-Eestis
Ebaseaduslike piiriületuste raskuspunkt püsib jätkuvalt Lõuna prefektuuri vastutusalas, kus on tänaseks (28.05 seisuga) avastatud 20 ebaseadusliku piiriületuse juhtumit ja 46 isikut. 2014. aastal avastati kokku 64 juhtumit ja 143 illegaalset piiriületajat, 2013 aastal 71 juhtumist ja 119 isikut.