Tallinna haridusamet esitab 15. maiks linnavalitsusele analüüsi kõikides munitsipaalüldhariduskoolides e-õpilaspileti süsteemi rakendamise võimalikkusest.

"E-õpilaspileti kasutusele võtmine linna koolides võimaldab loobuda praegustest paberõpilaspiletitest," ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Ühtlasi võimaldab e-õpilaspilet kasutada ka ühiskaardi funktsioone, seal hulgas ühistranspordis ja linna muuseumide külastamisel. E-õpilaspilet on võimalik ühildada e-õpilaspäeviku süsteemiga (näiteks e-Kooliga) – see tagab koolide pidajale õigusaktidega pandud koolikohustuse täitmise jälgimise ja puudujate üle arvestuse pidamise operatiivsuse. Samuti on seeläbi võimalik kõrvalistele isikutele kooli sissepääsu piiravate läbipääsusüsteemide kasutuselevõtuga koolides turvalisust suurendada.

E-õpilaspilet võimaldab rakendada ka mitmesuguseid lisavõimalusi, näiteks raamatute laenutamine, sööklates toidukordade registreerimine, koolile kuuluvate vahendite kasutamine, kohalolijate märkimine elektroonilises õppeinfosüsteemis, aruandluse operatiivsemaks ja täpsemaks muutmine jpm. 

Praegu kasutatakse elektrooniliste võimalustega õpilaspileteid üheksas Tallinna munitsipaalüldhariduskoolis: Tallinna Reaalkoolis, Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna Ühisgümnaasiumis, Tallinna Tehnikagümnaasiumis, Tallinna 21. Koolis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis, Tallinna Arte Gümnaasiumis, Tallinna Kunstigümnaasiumis ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis.

Nimetatud koolides kasutatakse erinevaid võimalusi, kuid puudub ühtne süsteem, mis omakorda oleks ühildatud linnas kasutusel oleva ühiskaardi süsteemiga. Ühtse süsteemi kasutuselevõtmine võimaldaks terviksüsteemi edasist arendamist ja ühtsete andemete kättesaadavust.