Icosageni poolt patenteeritud QMCF tehnoloogia on edukalt litsenseeritud tervele reale suurtele farmaatsia- ja biotehnoloogia firmadele, mida kasutatakse viiruslaadsete osakeste, antikehade, rekombinantsete valkude ja teiste bioloogiliste ravimite väljatöötamiseks ning tootmiseks, teatas Icosagen.

”Kuna meie tehnoloogiat saab hästi rakendada Ebola-vaktsiini arendamisel, siis tunneme ka kohustust osaleda ebola vastases võitluses,” kinnitab Icosageni tegevjuht Mart Ustav. ”Olen kindel, et saame oma ühistööga panustada Ebolaviiruse nakkuse ärahoidmisesse ja haiguse ravisse.”

Arendustöös osaleb ka Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi rakendusviroloogia labor professor Andres Meritsa juhtimisel. Vaktsiinide ja bioloogiliste terapeutikumide testimise kliinilises etapis liituvad koostööpartnerid Prantsusmaalt ja Šveitsist.

Teadlaste eesmärgiks on alustada väljatöötatud bioloogiliste terapeutikumide ja vaktsiinide kliinilist testimist 2016. aastal.