Kaasik on varasemalt väitnud, et rentis maatükki juba mitmendat aastat ning arvete tasumisega ta maaomanikule võlgu polnud jäänud. Maaomanik ise põhjendas puude maharaiumist sellega, et maa ei kandvat enam õunu ning puudest tuli lahti saada.

Kas ja kui palju Tartu vallas Soekülas asuv maatükk sel sügisel õunu Kaasikule andnud oleks, jääb aga siinkohal saladuseks, sest puid enam pole. Ka on esialgu ebaselge see, mis edasi saab. Et Kaasik oli õuntega äritsemiseks saanud PRIA-lt toetust ning on seetõttu kohustatud vastama viie aasta jooksul teatud tingimustele, toob omaniku otsus puud maha saagida tõenäoliselt kaasa karistuse just Kaasikule endale.

PRIA juriidilise osakonna peaspetsialist-jurist Kärt Aavel ütles Delfile, et PRIA-l on juhtunu kohta küll taotleja kommentaar, kuid PRIA ei ole tuvastanud ega oska kommenteerida seda, mis ja kuidas tegelikkuses juhtus.

"See, kuidas PRIA edasi toimib, ei ole käesoleval ajahetkel veel selge ning sõltub ennekõike sellest, kas ja kuidas saab taotleja rendileandjaga kokkuleppele (kas näiteks mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustust on võimalik üle anda, kas taotlejal on võimalik maad jätkuvalt kasutada jne)," sõnas Aavel.

Aaveli sõnul vastutab PRIA ees toetusnõuete täitmise eest toetuse saaja ning PRIA on õigustatud asjakohastel juhtudel toetuse tagasi nõudma samuti ainult toetuse saajalt. "Nagu eelnevalt öeldud, on rentnikul juhul, kui rendileandja on rikkunud rendilepingut, võimalik esitada rendilepingu rikkumisest tulenevad võimalikud kahjunõuded rendileandjale," lisas Aavel.

Leppimine võiks viia lahenduseni

PRIA juristi sõnul on vaidlusalune õunaaed seotud viieaastase mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustusega, mis tähendab seda, et kui konkreetse maa osas katkestatakse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustuse täitmine ennetähtaegselt, nõutakse taotlejalt eelmistel aastatel makstud toetus tagasi. Seda, kui palju kogu lugu Kaasikule maksma läheks, PRIA hetkel öelda ei oska.

Aaveli sõnul oleks üks võimalikest variantidest see, et rentnik ja maaomanik saavutavad omavahelise kokkuleppe ning mahetalunik saaks antud maad kuidagi teisiti kasutada. Kuna maa on saadud toetuse kohustusega otseselt seotud, peaks rentnik antud maatükki ka edasise tegevuse käigus kasutama. Samas ei nõua toetuse kohustus, et maad konkreetselt õunaaiana kasutataks. Tulu oleks võimalik tagasi teenida ka muude põllumajandussaaduste kasvatamisega.

Lisaks mahepõllumajandusliku tootmise toetusega lasub Kaasikul ka veel noore ettevõtja toetus, mis toob endaga samuti kaasa rea tingimusi. "Kaasiku Mahetalu on saanud 2010. aastal samuti Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust, mille saamisega kaasneb kohustus, et taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist peab moodustama taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast," selgitas PRIA.

PRIA sõnul ei ole praegu see tähtaeg veel kätte jõudnud ning seega ei ole PRIA seisukohast vaadatuna põhjust hetkel veel rääkida võimalikust nõude rikkumisest.