Raudsaare sõnul oli eile õhtuks maha saetud viis puud ning Forest Fortune OÜ töömehed ütlesid, et kavas on terve allee. Väidetavalt on põhjuseks kergliiklustee rajamine.

"Allikaid avaldamata on mul informatsioon, et kergliiklustee projekt on arvestanud alleega ning puid pole seetõttu vaja maha võtta," ütles Raudsaar. "Tegelik põhjus on Maanteeameti huvipuudus allee hooldamise vastu ning Luunja valla soov hoida kokku raha. Nagu ütlesid saemehed, ei saa kergliikusteel sportida, kui seal on "lehesodi ja oksad" ning üleüldse ei saavat ma millestki aru."

Raudsaare sõnul rääkis ta telefonitsi ka vallavanemaga, kes ütles, et vald ei ole andnud käsku puid maha võtta. "Võimalik aga, et jätkatakse puude köndistamisega, mille kohta mu tuttav arborist ütles, et tegemist on puude tapmisega JOKK-skeemi järgi. Muide, tutvusin mahasaetud puude ristlõikega ning need on täies elujõus, mädasid puid mahasaetud puude seas ei ole."

Täna teatas Raudsaar, et hetkel on tööd küll peatatud, ent allee ei ole veel päästetud. "Vallavanem kirjutas mulle, et tööde teostajatel puudus eile vallapoolne luba ja et vallal pole ka dendroloogilist analüüsi. Olles täna aga rääkinud telefonitsi 56 minutit Luunja volikogu esimehe Radž Saukiga, olen täiesti kindel, et allee likvideerimine on jätkuvalt kavas," nentis Raudsaar.

"Esiteks pole vallal raha, et kergliiklusteed tulevikus okstest ja lehtedest puhastada. Allee likvideerimine läheks maksma aga vaid 11 000 eurot. Teiseks peaks kergliiklustee kestma kauem kui kasvavad need puud, puude lõikamine tulevikus aga lõhuks kergliiklusteed. Kolmandaks on paplid üleüldse väheväärtuslikud puud. Neljandaks soovivat valla elanike enamus puude likvideerimist ja kergliiklusteed, mida muidu ei tulevat," võttis Raudsaar enda vestluse volikogu esimehega kokku.

"Minu vastuväide on see, et kõrghaljastus on üks väärtuslikumaid varasid, mis omavalitsusel olla võib, kuna ühegi hinnalipikuga pole võimalik osta uusi põlispuid," sõnas Raudsaar. "Teiseks tean, et kergliiklustee projekt ei näinud ette puude likvideerimist, seega üks ei välista teist. Kahjuks aga on mul kujunenud veendumus, et põhimõtteline otsus allee likvideerimiseks on Luunja omavalitsuses tekkinud ning otsitakse vaid ajendit, et seda kuidagi JOKK-stiilis ära teha"