Euroopa Parlamendi valimistele ja selle järgsele EL-i tipptöökohtade jagamisele keskendunud internetiportaal Europe Decides avaldas analüüsi, kus vaetakse Euroopa Komisjoni tulevaseks presidendiks nimetatud endise Luksemburgi valitsusjuhi Jean-Claude Junckeri ees seisvat ülesannet koostada 28 liikmesriigi nimetatud volinikekandidaatidest uus Komisjoni koosseis.

Paberis nimetatakse Junckeri kõige suuremaks väljakutseks soolise tasakaalu ehk piisava hulga naisvolinike leidmist uude Komisjoni koosseisu.

Praeguseks on 12 liikmesriiki esitanud oma volinikukandidaadid ja kõik need on mehed. Samas Junckeril lasub väga suur surve, et vähemalt 9-10 tulevast volinikku oleksid naised.

Europe Decides vaeb kõigi juba esitatud meeskandidaatide väljavaateid portfellide saamiseks. Portaali teatel sooviks Andrus Ansip tulevases Komisjonis saada majandusalast portfelli, kuid arvestades Eesti rolli e-riigi asjades võib ta hoopis pretendeerida digitaalvaldkonna portfellile. „Endise peaministrina võiks Ansip saada kaaluka portfelli,“ resümeeritakse analüüsis.

Kuid Brüsselis on juba mõnda aega levinud kuuldused, et naisvolinike kandidaatide puuduse tõttu võib Juncker kasutusele võtta karmid meetmed. Ühe lahendusena on pakutud, et Juncker võib nõuda neilt riikidelt, kes pole veel kandidaati esitanud, naissoost kandidaadi välja käimist.

„Aga Juncker ei pruugi seda nõuet kohaldada ainult neile riikidele, kaks-kolm juba välja käidud kandidaati võidakse välja praakida, näiteks [naissoost alternatiivile] paremat portfelli pakkudes,“ ütleb Europe decides oma analüüsis viidates EL-i koridorides liikuvatele spekulatsioonidele, et Juncker võib ka juba kandidaadi esitanud riikidelt nõuda naisalternatiivi.

Portaal käib ka välja võimalikud varuvariandid Ansipile, puhuks kui Juncker peaks oma sooviga Tallinna poole pöörduma. „Võimalikud naisasendajad [Ansipile] võiksid olla: väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling või endine kultuuriminister Laine Randjärv,“ märgitakse analüüsis.

Europe Decides analüüsi näeb siit.