Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi direktor professori Toomas Saati sõnul on kalandusteadlased spetsiaalset uurimislaeva oodanud pikisilmi, sest see laiendab märgatavalt uuringute tegemise võimalusi. "Seni on meil olnud kasutada vaid kalalaevadest ümber ehitatud alused, mis pole uuringute tegemiseks kõige sobivamad," selgitas Saat.

Uurimislaev Aurelie hakkab tööle Pärnu ja Liivi lahel ning võimaldab lisaks ihtüoloogia- ja kalandusalastele uurimistöödele ja rannikumere seirele teha mereuuringute tarvis erinevaid proove ning nende esmast analüüsi merel.

Uurimislaev ehitati Pärnumaal Uulus asuvas Polar Shipyardi laevaehituskojas. Aurelie on pikkust 15 meetrit, laius 4,3 meetrit ja süvis veidi alla ühe meetri.

Ehitamine läks maksma üle 400 000 euro. Rahastaja oli Euroopa Kalandusfond.