ESA-ga ühinemine avab Eesti ettevõtetele ning teadus- ja arendusasutustele ESA teaduslaborid, infrastruktuuri, äriinkubaatorid ja tehnosiirdeprogrammi. Lisaks on Eesti kodanikel võimalus kandideerida ESA töökohtadele ning üliõpilastel osaleda stažeerimisprogrammides. Ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused saavad osaleda ESA pakkumuskutsetes ning omandada seeläbi kogemused, teadmised ja ESA referentsi.

Anne Sullingu sõnul avab Eesti liitumine kosmoseagentuuriga meie ettevõtetele võimaluse teha ESA hangete kaudu kõrgtehnoloogilisi arendustöid, mille tulemusi saab hiljem kasutada ka muudes tööstusharudes. „Teiste riikide kogemus on näidanud, et kosmoserakenduste arendamisel on arvestatav mõju n-ö maapealsele majandusele. Häid näiteid on juba ka Eestist, kus Tartu firma Skeleton Technologies poolt ESA projektis osalenud innovaatilised energiasalvestid on edukalt kasutatavad autotööstuses ja nende vastu tunnevad huvi nii Euroopa kui USA autotootjad,“ ütles Sulling.

ESAga liitudes ühineb Eesti kosmoseagentuuri kohustusliku programmiga, kuid lisaks sellele on võimalus osaleda ka valikprogrammides, mille osas tehakse valik järgneva poolaasta läbirääkimiste ning ettevõtete tänast võimekust ja potentsiaali analüüsivate auditite käigus. Täna alanud läbirääkimiste fookuses oli ESA tööstuspoliitika ning ühinemisega kaasnevad juriidilised ja rahalised aspektid.

Läbirääkimiste eduka kulgemise tulemusena peaks Eesti Euroopa Kosmoseagentuuri täisliikmeks saama 2015. aasta septembriks.

Eesti delegatsiooni juhib ettevõtlus- ja väliskaubandusminister Anne Sulling ning delegatsiooni kuuluvad Ene Ergma, EAS kosmosebüroo juht Madis Võõras ning esindajad Rahandus-, Välis- ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.

ESA delegatsiooni juhib ESA tööstuspoliitika, hanke- ja õigusasjade direktor Eric Morel. Euroopa Kosmoseagentuur on rahvusvaheline Euroopa riike koondav kosmoseuuringute ning kosmose kasutamisele suunatud organisatsioon, kus tänaseks on liikmesriike 20.