Stipendium aitab toetada ja edendada parlamendialast teadustööd ning see antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale.

Töökavandeid esitama on oodatud kõik teema käsitlemisest huvitatud üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

"Riigikogu tähistab tänavu oma 95. aastapäeva. See on juba nii väärikas iga, et on põhjust laiemalt tutvustada parlamentarismi ajalugu. Loodame, et stipendium innustab noori uurijaid ka sellel aastal ning aitab ühtlasi kaasa meie parlamendi tegevuse ja ajaloo uurimisele ning väärtustamisele," ütles Riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikogu Kantseleile 20. juuliks 2013 esitada avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand ja ajakava, juhendaja soovitus ning väljavõte varasematest õpingutulemustest.

Välja antakse kuni kolm 1300 euro suurust stipendiumi kahes osas. Esimene osa makstakse välja parima töökavandi esitanud magistrandile või doktorandile, magistri- või doktoriõppesse kandideerijale pärast vastavasse õppesse vastuvõtmist. Teine osa antakse samale isikule töö eduka kaitsmise järel. Stipendiumitaotlusi hindab Riigikogu Kantselei direktori kinnitatud komisjon. Konkursi võitjad avalikustatakse hiljemalt 20. septembril 2014.

Iga-aastaselt välja antava stipendiumi asutas Riigikogu Kantselei 2008. aastal.

August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokkutulemisest 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees.