"Eesti on kindel Euroopa Liidu üheks aluseks oleva kodanike liikumis- ja töötamisvabaduse pooldaja, ega toeta selles osas mingeid piiranguid," sõnas Paet Delfile.

"Tegemist on väga olulise ja unikaalse väärtusega Euroopas. Lisaks sellele aitab isikute vaba liikumise kui ühe ELi põhivabaduse tõhus tagamine panustada ka ELi konkurentsivõime suurendamisse laiemalt," lisas minister.

Paet lisas veel, et igal riigil on Euroopa Liidu aluslepingu raames võimalik muuta sotsiaalsüsteemi puudutavat seadusandlust, sealhulgas kehtestada antud valdkonnas teatavaid piiranguid. Sel juhul peavad aga need meetmed kehtima ühtviisi kõigile EL-i riikide kodanikele.

"Mis puudutab võimalikku mõju Eesti kodanikele, siis see sõltub konkreetsetest võimalikest otsustest. Kuid põhimõtteliselt on olulise Euroopa ühise vabaduse piiramine muidugi negatiivne," ütles Paet.

Tänane Päevaleht kirjutas sellest, et detsembri lõpus tegi Briti peaminister David Cameron teatavaks meetmed, mis peaksid lõpetama idaeuroopa immigrantide sissevoolu. "Need meetmed teevad Suurbritannia vähem atraktiivseks EL-i immigrantidele, kes tahavad tulla siia riigi kulul elama," kuulutas ta.

Peaminister lisas, et valitsus astuvat neid samme avalikkuse survel. Avalikkus kartvat, et Suurbritanniasse saabub mujalt Euroopa Liidust immigrante, kes soovivad sealset heaolusüsteemi ja haigekassat ära kasutada.