Venemaalt tulevaid turiste on sedavõrd palju, et neid on üheselt ja kokkuvõtvalt raske iseloomustada, kuigi on selge, et neist valdav osa on pärit suurlinnadest ja nende sissetulek ületab Venemaa keskmise, rääkis Vseviov Delfile. Samas võib nende seas olla ka palju selliseid inimesi, keda seovad Eestiga sugulassidemed.

"Kuid ühes pole kahtlust - need on heatujulised inimesed. Seda määrab juba ainuüksi aeg, mille nad on oma reisiks valinud. Ning selle aja spetsiifikat arvestades on Eesti vastuvõtuasutused suutnud neid inimesi ka hästi võõrustada. Kui see nii poleks, siis vaevalt kasvaks Venemaal taoliste reiside populaarsus. Ju siis on inimesed jäänud rahule ja jaganud oma reklaamivat rahulolu teistega ning tulnud ka ise uuesti."

Seega võib öelda, et me oleme saanud Venemaalt tulnud külaliste võõrustamisega suhteliselt hästi hakkama. Mis ei tähenda loomulikult seda, et kõik võimalused oleksid selles vallas ammendatud, lisas Vseviov.

Muidugi on üks probleem ja selleks on piiriületus, sõnas Vseviov. "See võib, negatiivse kogemusena, kaotada Eesti eelise vähest ja mugavat reisiaega nõudva sihtriigina."

Aga lõppude lõpuks on kõige olulisem see, kuidas me üldiselt suhtume teistesse inimestega. Ning siin pole vahet, kas tegemist on Eesti või mõnest teisest riigist pärit inimesega. "Kui me ei suuda "võõrustada" oma inimesi, siis ei oska me seda normaalselt teha ka teiste puhul," lõpetas Vseviov.