Täna olid vähemalt 36 riigis kogunemised, kus näidati üles muret seoses geenmuundatud seemneid tootva biotehniloogiafirma Monsanto ja selle mõjuga põllumajandusele.

Ehkki geenitehnoloogid väidavad, et mutatsioonid ei ole nakkavad, olid meeleavaldajatel kaasas plakatid piltidega näiteks muteerunud välimusega rotist. 

Geneetiliselt muundatud organism (GMO) on selline organism, kelle pärilikkusetegureid on muudetud viisil, mis looduslikul teel ei ole võimalik. GM taimede loomise esialgne eesmärk oli täiustada taimekaitset.

Praegu turul olevad GM põllukultuurid on eeskätt muudetud vastupidavamaks putukate või viiruste poolt põhjustatavatele taimehaigustele või on suurendatud nende herbitsiidikindlust.

GM toiduaineid töötatakse välja ja turustatakse eelkõige sellepärast, et neil on kas tootja või tarbija jaoks mõned märgatavad eelised. Enamasti on selleks kas toote madalam hind või suurem kasutegur (vastupidavus või toiteväärtus) või mõlemad korraga. (Info: keskkonnaministeeriumi koduleht)