"Kohaletulnute protsent oli samasugune nagu valimistel keskmiselt," ütles Delfile ürituse üks organisaatoreid Urmo Kübar, kelle sõnul võib päeva jooksul inimesi lisanduda.

Ürituse alguses läbi viidud küsitlus näitas, et kohale tulnutest on 53 protsenti naisi ja 47 protsenti mehi. Noori on vähe - vanuses 18-35 on esindatud 16 protsenti, 36-55-aastaseid on kohal 33 protsenti ning pooled kohaletulnutest on üle 55 aasta vanad.

Oma elamiskohaks märkis linna 61 protsenti ning maal elab 39 protsenti. Ürituse üks läbiviijatest Mari-Liis Jakobson osutas sellele, et maalt on tulnud kohale rohkem inimesi, kui keskmiselt maal elab. Kohaletulnutest on Tallinnast pärit inimesi 24,1 protsenti ning Harjumaalt 16 protsenti.

Kõrgharidusega arutlejaid on 52 protsenti, 26 protsenti on kesk-eri haridusega, 17 protsenti keskharidusega ning kolm protsenti alg- või põhiharidusega.

Täna toimub Tallinna lauluväljakul Rahvakogu arutelupäev, kus arutletakse 18 ühiskondliku ja poliitilise teema üle. Delfi TV otseülekanne Rahvakogult algas kell 10.45.

Kella 10.45st kuni kella 18ni näeb Delfi TV otseülekandes Rahvakogu arutelusid, kokkuvõtteid ja intervjuusid. Samadel teemadel, mille üle arutlevad 500 Eesti inimest samal üritusel, vestlevad Delfi ekspertide lauas Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud, peatoimetaja Urmo Soonvald ning vastavate teemade eksperdid. Rahvakogu ülekannet ja arutelusid juhib Delfi arvamustoimetaja Madis Vaikmaa.

Arutelupäeva korraldab vabaühenduste liit EMSL koos Avatud Eesti Fondiga.

Delfi TV ülekanne sünnib koostöös produktsioonifirmaga Babahh.