Aimla tunnistas teisipäeval riigikogus peetud loomeliitude pleenumi 25 aasta tähistamisele pühendatud kõnekoosolekul, et ta ootas ka 25 aastat tagasi toimunud loomeliitude pleenumilt vähem, kui see tegelikult Eesti taasiseseisvumisele pärast tähendas.