"Vanemohvitseriks olemine tähendab omaalgatust, ise mõtlemist, uusi ideid, aga ka eeskujuks olemist. Vanemohvitserid peavad olema eeskujuks kõigis oma igapäevastes tegemistes," ütles kindralmajor Terras. "Vanemohvitseride järgi otsustatakse kõigi kaitseväelaste üle."

Värsketele reservohvitseridele ütles kindralmajor Terras, et uue auastmega võetakse nad nüüd ohvitseride sekka. Kaitseväe juhataja rõhutas, et ka reservohvitser peab olema teistele eeskujuks, mitte ainult vormis ja metsas, vaid oma igapäevastes tegemistes.

Lisaks auastmete üleandmisele autasustas kindralmajor Terras kaitseväelasi, reservväelasi ja riigiametnikke kaitseväe teenetemärgiga kaitsealaste teenete eest ja kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest.

Teiste seas sai kaitseväe teeneteristi ka Elvi Õim, kelle neli poega on veteranid ja nelja peale kokku osalenud 23 sõjalisel välisoperatsioonil.

President ülendas õhuväe ülema Jaak Tarieni ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema asetäitja Martin Heremi koloneli auastmesse ning mereväe ülema Sten Sepperi mereväekapteni auastmesse.

Lisaks ülendas president kuus ohvitseri kolonelleitnandi, 15 ohvitseri majori ja ühe mereväelase kaptenmajori auastmesse. Teiste seas said auastme kolonelleitnant Toomas Väli, kes teenib Eesti sõjalises esinduses NATO juures ja majori auastme vanemkaplan Gustav Kutsar ning pikaajaline paraadide ja kaitseväe tseremooniate korraldaja ning praegune staabiohvitser Madis Morel.

Kaitseväe juhataja andis üle ka ühe nooremleitnandi auastme reservohvitserile ja sõjamuuseumi direktorile Kristjan Lutsule ning 19 lipniku auastet reservohvitseridele. Reservohvitsere tervitas ka Eesti Reservohvitseride Kogu esimees kaptenmajor Toomas Peek.

Kindralmajor Terras kinnitas värsketele lipnikele, et selle auastmega teenistus reservohvitserina alles algab. "Ootame teid õppekogunemistele ja õppustele," ütles kaitseväe juhataja reservohvitseridele.