Eestisse tulevad piiririkkujad Kongo sõnul viimasel ajal peamiselt kahel põhjusel: illegaalne immigratsioon ja salakaubavedu.

"Enim on esinenud Vietnami kodanikke, salakaubavedajate hulgas annavad tooni topeltkodakondsusega isikud," sõnas Kongo.

Võrumaal tabatud piiririkkujad Kongo kinnitusel kinnipidamisel vastupanu ei osutanud. "Keelebarjääri tõttu ei olnud võimalik kohe selgitada rikkumise tagamaid, kuid käimasolevad menetlustoiminguid peavad sellele küsimusele vastuse andma," rääkis Kongo.

Mehe sõnul jõuti Võrumaal tabatud 28 illegaali jälile eelkõige tänu jälgede avastamisele piiri lähialal, mistõttu hakati asja põhjalikumalt uurima.

Rikkujate tabamiseks kasutataksegi peamiselt jälgede otsimist ning piirivalvurite pikaajalisi kogemusi. "Lisaks tehnoloogia, koostöösuhted teiste osapooltega, info kogumine ja vähemtähtsam ei ole ka operatiivtöö," lisas Kongo.

Väga vahelduv maastik

"Piirkond, kus toimus ebaseaduslik piiriületus, on niinimetatud ortograafiline piir - see tähendab, et piirijoon kulgeb looduses mitte sirgjooneliselt, vaid mööda kõverjoont," rääkis Kongo.

Rikkujad tabati mehe sõnul väga vahelduval maastikul. "On suuri metsamassiive, lagedat ala, künkaid ja soid," selgitas Kongo, jättes siiski lisamata, kui lihtne on piirkonnas end varjata või piiri ületada.

Kongo märkis, et nüüd vaadatakse tabatud piiririkkujad ja nende asjad läbi ja vormistatakse vastavad aktid. Edasine tegevus sõltub aga juba menetlustulemustest.