„Kõik ehitustööd mis teostasin objektil Kaiu tee 6-6a kooskõlastati eelmise omaniku Karl Sooväliga objekti üleandmise tunnistajate juuresolekul enne nende alustamist. Lisaks oli eelmine omanik lubanud, et hüvitab kõik minu poolt tehtud kulutused objektile või objekti ostu puhul arvestab hinnast maha,“ teatas üürnik Relika Roostalu Delfile.

„Antud objekti üleandmine minule toimus 2011. aprillis, ehitustööd lõpetasin juuni 2011. aasta juunis ja sisse sain kolida sama aasta jaanipäevaks,“ lisas ta.

Endine omanik Sooväli ütles aga eilses TV3 Seitsmeste Uudiste saates, et Roostalu väide 20 000 euro suurusest ehitustegevusest on vale. „Väited tema kodurahu rikkumisest, suurtest investeeringutest, see on sulaselge vale ja seda kasutatakse võib-olla ettekäändena õigustada oma mitte lahkumist sealt,“ leidis ta.

Sooväli sattus aga majanduslikult keerulisse olukorda ning üürile antud maja pandi kohtutäituri poolt müüki.

„Täitemenetlust alustati eelmise omaniku vastu 2011. aasta juulis, täitemenetluse algatamisel arestiti kogu minu poolt värskelt soetatud mööbel ja parendused kohtutäituri aktiga eelmise omaniku võlgnevuse katteks,“ väidab üürnik Roostalu.

„Minu poolne üüritasumine toimus vastavalt kolme kuulise ettemaksuna enne üüriperioodi algust, ja täitemenetluse algatamisel 2011. aasta juulis eelmise omaniku vastu, olid minul tasutud nii üür kui ka kommunaalkulud ette,“ teatas Roostalu.

„Kommunaalkulud, milleks antud objektil on vaid elekter, tasumiste katkestus tuli 2011. aasta novembris, kuna vaidlustasin kommunaalkulude arved, sest eelmine omanik esitas tunduvalt kõrgemaid arveid, kui oleks vastavanud tarnimisele ja keeldus avalikustamast teenusepakkuja arveid,“ jätkas ta.

Uued omanikud maksavad tühja

Roostalu väidab, et tasus kuni 2012. aasta jaanuarini üüri eelmisele omanikule, kuid kuna ta keeldus teenusepakkuja arveid kommunaalkulude osas edastamast, keeldus Roostalu arveid tasumast seniks, kuni Sooväli esitab arved otse teenusepakkuja poolt.

„Kuna eelmine omanik andis sisse üürilepingu üleütlemise avalduse tasumata kommunaalkulude tõttu, siis alates 2012. aasta jaanuarist deponeerisin üüri,“ põhjendas ta üüri mitte maksmist.
Sooväli sõnul on kõikide elektriarvete kohta selgitused antud ja suvised elektriarve suurused tulenesid sellest, et üürnik ise ei andnud elektrinäite ja Eesti Energia genereeris siis arve varasema tarbimise põhjal.

„Alates 2012. aasta jaanuarist alustasin eelmise omanikuga kohtuvaidlust, algselt üürilepingu ülesütlemise avalduse tühisuse tuvastamiseks. Tänaseks on sinna lisandunud eelmise omaniku vastuhagi ja minu poolt esitatud vastuhagi täitemenetluse talumise käigus moraalse kahju hüvitamise nõudes,“ teatas Roostalu.

„Väide, et mina oleksin eelmise omaniku allkirja võltsinud ei ole tõestatud ja rajaneb vaid tema enda ütlusel,“ jätkas ta.

Sooväli sõnul ei saa aktsepteerida kõiki neid ütlemisi ja tegusid, mis Roostalu on ellu viinud. „Sinna hulka kuuluvad Eesti Energia lepingu lõpetamine, minu allkirja võltsimine, mille kohta on ka politseile avaldus esitatud,“ rääkis ta.

Kohtutäituri poolt müüki pandud majaosa ostnud noored rääkisid kogu skandaalse loo päevavalgele toonud ETV saates „Pealtnägija“, et nad elavad tänaseni üürikorteris, ent tasuvad siiski ka ostetud elamuga seonduvaid kulusid.

„Noored on ostnud enampakkumiselt kodu, oodanud ära, millal nad saavad selle omanikuks, esitanud seaduse kohaselt üürilepingu ülesütlemise avaldused, leping on tänaseks kolmekuise etteteatamisajaga lõppenud ja keegi seda kohtus vaidlustanud ei ole. See tähendab seda, et üürileping on lõppenud ja noortel on õigus oma koju sisse kolida,“ esitas endine omanik Sooväli olukorrast omapoolse lühikokkuvõtte.