"Meie läbisaamine Venemaaga on enam-vähem normaalne, mis tähendab ühtlasi, et ka erilisi vajadusi mingite läbimurrete järele pole," lausus ta Delfile, kommenteerides, et kas ja kuidas võiks Eesti ja Venemaa suhted 2013. aastal paraneda.

"Sest, mida need läbimurded tähendaksid? Ehk millisesse seisu peaksid siis need suhted läbi
murdma? Toimimine Venemaa suunas, ka väljaütlemiste tasandil, peaks olema lihtsalt pragmaatiliselt viisakas," lisas ta. "Nagu ta on suhetes teiste naabritega. Ning midagi pole parata, Eesti ja Venemaa suuruskaliibrid on sedavõrd võrreldamatud, et tõeliselt märkimisväärsete muutuste initsiatiiv saab tulla
vaid Moskvast. Mis ei tähenda, et Tallinn ei võiks selleks luua soodsaid eeldusi."

Viimastel kuudel on õhus imeõrna suhete paranemist, sest suuresti Vene poole initsiatiivil alustati taas Eesti-Vene piirikonsultatsioonidega.