"Streik kui töövaidluse lahendamise üks võimalikke ja täiesti seaduslikke viise viitab probleemidele, konfliktile, ehk koguni kriisile mingis valdkonnas. Tervishoiutöötajate mureks on praegu koormus ja palk. Eriti puudutab see õdesid ja hooldustöötajaid. Nende palgad on tõesti nirud," kinnitas president Ilves Delfile. 

"Iga kriis võiks viia lahenduseni. Ent lahendus ei ole minu arvates vaid meditsiinitöötajate ühekordne palgatõus. See oleks otsekui ühe augu lappimine laguneval teelõigul. Eesti vajab pikemat vaadet ja pikemat kokkulepet selle kohta, kuidas kindlustada meie ravikindlustussüsteemi kestlikkus, kuidas tekitada õdedes, hooldustöötajates ja arstides, aga samuti arsti- ja õeharidusest unistavates noortes kindlustunne ülehomse päeva ees. Kõik vajalikud arutelud ja võimalikud ümberkorraldused peavad tagama kindlustunde ka patsientidele, mis tähendab kättesaadavat ja kvaliteetset arstiabi kõigile abivajajatele," sõnas Ilves.  "Selleks kõigeks on vaja alustada viivitamata sisulist ning ultimaatumiteta arutelu meditsiinitöötajate, haiglate, haigekassa ja poliitikute vahel."

Meditsiinitöötajate streik algas täna ja selle lõppu pole hetkel veel näha.