“1950ndate alguseks oli vististi ka kõige suurem optimist pidanud leppima karmi tõsiasjaga, et 1944. aastal punavägede eest põgenenud eestlased ei pääse niipea koju tagasi. Et Eestilt võetud vabadus ei tule tagasi iseenesest ja homme. Et see tuleb tagasi võidelda. See oli toonane reaalsus,” nentis president Ilves.

President Ilves tänas Eesti Vabariigi nimel kõiki neid, kes oma aega, sidemeid, teadmisi ja raha säästmata jätkasid ka pealtnäha lootusetus olukorras võitlust vaba Eesti eest. “Demokraatlikus ühiskonnas, nagu USA-s, tähendas see eelkõige suhtlust Valge Maja ja Kongressiga, oma valitud rahvaesindajatega,” sõnas president Ilves.

“Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on saanud 60 aastat vanaks. Suur tänu kõigile, kes on aidanud jõuda Rahvuskomiteel selle teetähiseni. Ja kuulugu me eriline austus ja tänu kõigile neile, kes 1952. aastal seesuguse organisatsiooni loomise ette võtsid,” lisas Eesti riigipea.

President Ilves rõhutas, et Rahvuskomitee üheks oluliseks ülesandeks on eesti keele elus hoidmine, seda eriti noorte hulgas. “Kõige tõhusamaks viisiks on osaleda suvistes keelelaagrites, mida Eesti korraldab välismaal elavatele eestlastele,” märkis president Ilves.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) on mittetulundusühing, mis aitab säilitada Eesti pärandit ja kultuuri Ameerika Ühendriikides. Tänavu pühitseb ERKÜ oma 60. aastapäeva, 29. septembril Washingtonis toimunud galale oli lisaks president Ilvesele ja tema abikaasale kutsutud üle 200 külalise, nende hulgas diplomaadid, Rahvuskomitee liikmed, Ameerikas elavad eestlased ja nende sõbrad.