“Kogemus näitab, et kui me kukume vastutustundlikus käitumises läbi, siis lõpuks oleme ikkagi sunnitud selle juurde pöörduma,” ütles president Toomas Hendrik Ilves ÜRO Peaassamblee 67. istungjärgul eile pärastlõunal Eesti riigi nimel kõneledes.

President Ilves keskendus tänavuaastasel kõnel riikide vastutustundlikkusele, milleks andis tõuke viimaste aastate majanduslik turbulents.

"Finantskriis on näidanud, et majandusliku konservatiivsuse ja inimeste vastutustundliku käitumise vahel valitseb tugev seos. On hädavajalik, et maailm võtaks kursi kestlikkusele. Seetõttu käsitlen kolme laiemat teemat: inimõigusi, head valitsemistava ja arengut," ütles president Ilves oma kõne alguses.

Ilvese sõnul ei saa tõeline areng olla muud kui kestlik. "Ometi oleme näinud, kuidas arenguna näidatakse jätkusuutmatust, ehkki need sõnad välistavad üksteist,” sõnas president Ilves.

“Võtame näiteks üleilmse finantskriisi. Laste ja lastelaste koormamine mäekõrguste võlgadega on ebaeetiline. Seda on ka teiste kulul elamine. Majanduskasv, millega ei kaasne vastutustundlikkus, on illusoorne. Me õppisime seda raskete katsumuste kaudu. Ärgem tehkem uuesti sama viga.”

Eesti riigipea rõhutas vajadust pöörata globaalsel tasandil senisest rohkem tähelepanu ka inimõiguste rikkumistele ning viitas oma kõnes ka olukorrale Süürias: "Kõik, mis vähegi meenutab õigusriiki, on meie silme all täielikult kokku varisenud. Toime on pandud ulatuslikke inimõiguste rikkumisi. Me ei saa selles olukorras pealt vaadata ja oodata, et vägivald edasi leviks," ütles Ilves.

Eesti riigipea rõhutas ka internetivabaduse olulisust globaalsel tasandil sõnades, et "väljendusvabadus on inimõigus, olgu see linnaväljakul, ajakirjanduses või küberruumis. Kolmandat aastat järjest on Eesti Freedom House’i internetivabaduse tabelis esimesel kohal."

Eesti riigipea jätkas oma kõne sõnumiga, et maailmas on vajaka heast ja vastutustundlikust valitsemisest ning paljuski on see lugematute muude hädade algpõhjus.

Viidates Eesti kogemusele, sõnas president Ilves, et e-tervise süsteem, e-valitsus, e-maksuamet, e-valimised ja paljud muud lahendused suurendavad tõhusust ning vähendavad kulusid. "Kõige tähtsam on aga see, et need lahendused on suurendanud põhiõiguste ja -vabaduste teostamise võimalust. Eesti on valmis ka edaspidi oma e-valitsemise kogemusi jagama."

President Ilves meenutas oma kõnes ka Liibüas hukkunud USA suursaadikut, rõhutades, et diplomaatia on loodud sõdade vältimiseks. "Kui diplomaadid hukkuvad või neid rünnatakse, suurendab see ebakindlust meie kõigi jaoks," nentis president Ilves.