Erakondade rahastamise järelvalve komisjon saatis maikuus rohelistele kirja, milles tundis muret, et riigikogu valimiste kampaania aegsetest võlgadest tasusid rohelised esimeses kvartalis vaid 122 eurot ning maksmata võla summa oli 25 144 eurot.

Rohelised vastasid komisjonile, et nad on vähendanud oma valimisvõlga ühele suurimale võlausaldajale Postimehele 9000 euro võrra, mis on kirjas ka nende teise kvartali aruandes. Postimehe nõude teise poole maksetähtajaks on oktoobri lõpp.

Teiste võlausaldajatega pole rohelised oma sõnul maksegraafikut teha saanud, sest riigikogust väljajäämise tõttu sõltuvad nad nüüd suuresti liikmemaksude laekumistest ja annetustest. "Liikmemaksude kogumise töö käib, kuid antud majanduslikus olukorras pole erakondade seas suurima liikmemaksu tasumine liikmetele kerge," kirjutas erakonna esimees Aleksander Laane.

"Sellegipoolest on laekunud liikmemaksu summa meie väikese erakonna kohta muljetavaldav. Annetuste saamist pole aga võimalik ette ennustada ning seetõttu ei saa ka maksegraafikuid teha. Siiski loodame, et alanud hooajal suudame valimisvõlga annetajate abiga märkimisväärselt vähendada," lootis Laane.