Õpetaja palga alammäär tõuseb järgmisest aastast 11 protsenti, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Säilivad kõik kehtivatele õpetaja ametijärkudele vastavad alammäärad, mis on täna kõrgemad kui 715 eurot.

Kooskõlastus- ja tagasisideringile on saadetud ka palgakorraldust muutev eelnõu, mille üks eesmärk on anda lisaks riigi kehtestatud 715-eurosele alammäärale kohaliku omavalitsuse kaudu kooli käsutusse veel 20 protsendi ulatuses täiendavat raha, mida saab kasutada koolile eripärase palgapoliitika ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamiseks. Samuti hakatakse liikuma ühe üleriigilise palgamiinimumi suunas.

Haridustoetuse eraldamisel kohalikele omavalitsustele peetakse silmas, et põhiharidus peab olema kodulähedane ning gümnaasiumiastet ei tohi üleval pidada põhikooli arvelt.

Varem välja kuulutatud 700-eurone alamäär ja 840-eurone keskmine palk oleks saavutatud ka ilma lisarahata – kohalikele omavalitsustele antava haridustoetuse prioriteetide ümber tõstmise ning koolivõrgu korrastamise tulemusena.

Eelmisel aastal oli õpetaja keskmine palk 793 eurot.