"Pean kõige olulisemaks ja kriitilise tähtsusega reformiks rahareformi, mis tehti viimane ülemnõukogu ajal," ütles Vitsur Delfile, kui palusime meenutada riigikogu 20 tööaasta olulisemaid otsuseid.

Kuivõrd pöördelisi maksu-, eelarve, hinna-, omandi- ja ettevõtlusreformidega alustas samuti viimane ülemnõukogu, jäi riigikogule nende edasiarendamine, tõdes Vitsur.

Taasiseseisva Eesti riigikogu suurim ja olulisim töö oli Vitsuri hinnangul aga Eesti viimine Euroopa majandusruumi ning Eesti seaduste ühtlustamine Euroopa omadega.

"Tagantjärgi ei ole tähtis, kui paljut me sellel teel õigesti ei mõistnud või palju me komistasime," ütles Vitsur. "Enamaks me siis niikuinii suutelised polnud. Kuid see, mida tehti, on suurimal määral kindlaks määranud selle ruumi, milles me täna ja tulevikus toimime."

Lõppeval nädalal möödus riigikogu taasmoodustamisest 20 aastat. Delfi palus poliitikutel teha nendele aastatele lühike tagasivaade.