Tervise Arengu Instituudi andmetel tehti mullu 2206 embrüo siirdamise protseduuri, mille käigus siirati kokku 4038 embrüot. Enamasti siirati ühe siirdamise käigus kaks embrüot.

Kõige rohkem kunstliku viljastamise protseduure teostati 31-35-aastastele naistele. Selles vanuserühmas sai arstidelt abi 666 naist. 36-40-aastastele naistele tehti 610 protseduuri ja 26-30-aastastele naistele 481 protseduuri.

Üle 40-aastastele tehti mullu 139 protseduuri ja alla 25-aastastele naistele 70 protseduuri.

IVF-i ja embrüo siirdamisega seotud ravimite hüvitist saavad haigekassalt taotleda kuni 40-aastased ravikindlustatud naised.

Hetkel on Eestis viis kehavälise viljastamise teenuse osutajat.

Alates 2012. aastast kogub Tervise Arengu Instituut ka andmeid kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise protseduuride kohta.