Jõksi sõnul oleks riigikohtu otsus olnud veenvam, kui seal oleks olnud ka teatud viited majanduslikule analüüsile, mis juhtub kui Eesti ei osaleks ESMis ja mis juhtub kui rakendub kõige mustem stsenaarium.

„Paraku neid analüüse ei olnud ja seetõttu põhineb see otsus väga palju usul, et euroala stabiisus saab tagatud,“ lausus Jõks.

Poliitlise dimensiooni all pidas Jõks silmas, et poliitiline debatt on muutunud küll kvaliteetsemaks, kuid peaks muutuma veelgi paremaks. Ta avaldas lootust, et edaspidi kasutatakse debatti suretavate argumentidena vähem väiteid, et meie rahvusvaheline koostöö satub löögi alla, kui Eesti ei ühine ESMiga.

Eesti osalus ESMis on 1,3 miljardit eurot, mis tähendab umbes 1000 eurot iga Eestis elava inimese kohta.