Stenbocki maja Riigivanemate saalis kuulutati täna välja riigijuhtide tegevuse uurimise uus stipendiumi võitja ja esitleti 2008. aastal sama stipendiumi pälvinud professor Jüri Anti koostatud monograafiat "August Rei - Eesti riigimees, poliitik, diplomaat". Tegemist on esimese raamatuga, mis ilmub Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas.

„Stipendium on ellu kutsutud, et meeles pidada Eesti riigi rajajaid ja arendajaid, väärtustada meie riikluse ajalugu ning kaasa aidata selle uurimisele,“ ütles riigisekretär Heiki Loot, kes avaldas suurt tänu Jüri Antile raamatu koostamise eest ning tunnustas Rahvusarhiivi väärikale raamatusarjale aluse panemise eest.

Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustas riigiarhivaar teadusekspertidest koosneva stipendiumikomisjoni, kuhu kuulusid ajaloodoktorid Tõnu Tannberg, Enn Tarvel ja Ago Pajur. 

Eesti riigijuhtide tegevuse uurimise stipendiumi eesmärk on toetada eestikeelset uurimistööd Eesti riigivanematest ja peaministritest aastatel 1918–1940/1944. Stipendiumi sai taotleda Friedrich Akeli, Ado Birki, Kaarel Einbundi (Eenpalu), Jüri Jaaksoni, Juhan Kuke, Ants Piibu, Konstantin Pätsi, Otto Strandmani, Jaan Teemanti, Otto Tiefi, Jaan Tõnissoni ja Jüri Uluotsa elu ja tegevuse uurimiseks.

Riigikantselei asutas stipendiumi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ 2007. aastal. Stipendiumikomisjoni heakskiidu saanud käsikirjad avaldatakse Eesti riigimeeste elulugude sarjas.