Teiste seas oli rektorikandidaatide debatti kuulama tulnud ka haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ning riigikogu esimees Ene Ergma.

Kandidaatidel paluti põhjendada, miks just nendest peaks saama ülikooli rektor. TÜ rakendusgeoloogia professor Volli Kalm ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor, rakubioloogia professor Toivo Maimets rõhusid oma suurtele kogemustele ning pikaajalisele töötamisele ülikoolis. TÜ biomeditsiinitehnoloogia professor, akadeemik Mart Ustavtõi oma tugevusena välja oma järjekindluse eesmärkide elluviimisel.

Rektori valimiskoosolek toimub TÜ aulas 31. mail algusega kell 12. Rektori valib 347-liikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad kõik ülikooli nõukogu ja senati liikmed, kõikide teaduskondade nõukogude liikmed ning kõik ülikooli korralised professorid ning juhtivteadurid. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 174 valimiskogu liiget.