Kaljulaiu sõnul tuleb kõrgharidusreformi puhul välja töötada rakendusaktid. „Selles valdkonnas ollakse koerast üle ja küll saadakse ka sabast üle,“ tõi ta kujundliku võrdluse Kuku raadio saates „Keskpäevatund“. Samas koolivõrgu korrastamisel tuleb tema sõnul alles koerast üle saada.

Kaljulaid oli nõudlik ja leidis, et valitsusel tuleb mõlemad reformid ära teha.

Valitsuse ees seisva teise tähtsa punktina tõi ta välja Euroopa Liidu finantsperspektiivi.

Kolmandana rääkis Kaljulaid sellest, et veel on sellel valitsusel aega näidata, et ta hoolib ka vähemkindlustatud elanikkonnast riigis. „Ei ole vaja muuta maksusüsteemi, et aidata vaesemat elanikkonna kihti,“ rääkis Kaljulaid ja soovitas, et näiteks on võimalik tõsta tulumaksuvaba miinimumi. „Ka selliseid samme tuleb teha,“ sõnas ta.

Lisaks tuleks valitsusel Kaljulaiu hinnangul kaaluda Ida-Virumaale eriesindaja määramist, et piirkonna probleeme lahendada.