"Eesti Rahva Muuseumi hoones asuvad töötajate (teadusosakond, kantselei, osa kogude ja konserveerimisosakonnast) tööruumid ja osa riigi kultuuripärandi kogudest (tekstiilikogud, puidukogusid, raamatukogu ja arhiiv) on viimase aastaga muutunud hädaohtlikuks töötajate tervisele ja riigi kultuuripärandile," on Aru murelik.  Põhjus on keldriruumides vohama pääsenud hallitusseentes, milleks on
Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus SA eksperthinnangu  kohaselt majamädik (ld Coniophora puteana), mikroseen Stachybotrys chartaru ja koorikuliste (ld Corticiaceae) sugukonda kuuluv seen.

Seenelised pesitsevad samuti hoone laetalades, ähvardades nii ka hoone lae- ja seinakonstruktsioone. 

Selle aasta kevadel on lisandunud hoone katusekarniisi massiivne lagunemine. Kukkuvad karniisitükid ohustavad nii jalakäijaid kui ka kõiki ERMi töötajaid. "Karniisi oleme ERMi omatulude arvelt igal aastal parandanud, kuid tegelikult on selline parandamine vaid ajutine, sest karniisi lagunemise põhjus on katuse kvaliteedis: paigaldatud ebakvaliteetselt, on see nüüd ka vana ja lagunenud. Seega oleme aastaks 2012 jõudnud olukorda, kus ERMis töötamine pole mitte ainult motiveeriv palga tõttu, vaid on otseselt ohtlik inimeste elule ja tervisele," leiab ERMi direktor.