Kas ja kui palju on vaja laenu võtta selgub siis, kui on vastu võetud valituse otsus rahastamisskeemi osas, läbi on viidud ehitushange ja selgunud ehituslepingu maksumus. Laenu tagasimakse perioodi pikkus sõltub hasartmängumaksu laekumisest, teatas RKAS.

Aastatel 2007-2011 on Eesti Rahva Muuseumi projekti ettevalmistamiseks eraldatud ligi 9,3 miljonit eurot. Valminud on ehituse tööprojekt, reostusest ja nõukogude armeest maha jäänud hoonete varemetest on puhastatud ligi 40 hektari suurune territoorium.

Riigi Kinnisvara aktsiaselts ja Eesti Rahva Muuseum sõlmisid möödunud aasta novembris käsunduslepingu, mille kohaselt ettevõte korraldab Eesti Rahva Muusemi nimel uue muuseumihoone ehitustööde, ehitustööde omanikujärelevalve ning hoone sisustamiseks vajalikud riigihanked ning viib läbi nendega seotud toimingud.