"Praegu on ilmselt otstarbekas ja õige taotlus tagasi võtta, et selle raha saaksid siiski ära kasutada teised, väiksemad objektid ja see ei läheks kaotsi. Ma ei näe võimalust, et see projekt veel läbi läheks," nentis muuseumi direktor Krista Aru Delfile.

Projekti Aru sõnul enam ümber teha ei jõuaks, kuna ümberprojekteerides ei mahutaks enam ajalistesse piiridesse. Küll märkis Euroopa Komisjon oma kirjas, et järgmine Euroopa Liidu tõukefond avaneb aastal 2014. ning soovitas projekti sinna paigutada.

Praegu sai ERM eitava vastuse, kuna Euroopa hinnangul on ehitada soovitud maja liiga suur ning halvas kohas, kuna sinna on keeruline ligi pääseda. Aru märkis aga, et rahvusmuuseum, mis on mõeldud kultuuri hoidmiseks, säilitamiseks ja edendamiseks, ei hakka end kunagi ära tasuma ega seetõttu ilmselt ka turismimeetmesse sobima.

Paraku pole kultuuriobjektidele praegu Euroopas sobivamaid meetmeid. Nõnda on Aru sõnul üks võimalus proovida ERMi uus hoone ehitada ilma Euroopa rahata, teine minna järgmisesse struktuurifondi ning kolmas ehitada lihtsalt üks hoidla. Praegune projekt, mis arvestab muuseumi tegevusloogikat, on aga nõnda valmis, et sellega võiks kas või homme ehitushankesse minna.

ERMi küsimus läheb nüüd valitsusse, kes peab otsustama, mida edasi teha.