Avalduses teatatakse, et olukord nimetatud kloostris valmistab ülimat muret. Repressioonide ohvriks langenud ja meeleheitele viidud noored mungad on paljudel juhtudel valinud protestivormiks enesesüütamise. Mitmed noored inimesed on hukkunud. Tänavu märtsis suri nii saadud põletushaavade tagajärjel 21-aastane Phuntsok, kaks uut enesesüütamise juhtumit leidis Kirti kloostris aset eelmisel nädalal ja sarnaseid juhtumeid on esinenud ka mujal.

Toetusrühm kutsub tiibetlasi loobuma enesehävituslikust protestimeetodist. Meile valmistab sügavat muret see, et nimetatud meetod on järjest enam levinud ja järjest nooremad tiibetlased on valmis seda tegema.

Toetusrühm tõdeb, et Hiina ametivõimud Sichuani provintsis ja mujal tiibetlastega asustatud aladel ei taga tiibetlaste usuvabaduse järgimist, samuti allutab Hiina RV seadusandlus usuküsimused rangele kontrollile. Kutsume sellise praktika lõpetamisele ning tiibetlaste enesemääramisõiguse tagamisele, et nad saaksid ise korraldada oma haridust, usuelu, majandust ja keskkonnakaitset.