Kui esialgu teatas ringkonnakohus otsuse kuulutamise ajaks 31. mai, siis paraku osutus nimetatud tähtaeg lõpliku kohtulahendi vormistamiseks ebapiisavaks ning kohus määras uueks kohtulahendi teatavakstegemise ajaks 10. juuni kl 14, teatas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm.

Tartu maakohtu otsuse Aaviku (49), Hainsoo (62) ja Jaanimetsa (52) kriminaalasjas vaidlustasid Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss, põllumajandusministeerium ja Erki Aavik ise ning tema kaitsja vandeadvokaat Monika Mägi

Prokuratuur taotles maakohtu otsuse tühistamist osas, millega mõisteti Hainsoo ja Jaanimets neile esitatud süüdistustes õigeks. Põllumajandusministeerium taotles maakohtu otsuse tühistamist osas, millega jäeti rahuldamata riigi tsiviilhagi ning mõisteti õigeks Hainsoo.

Aavik ja tema kaitsja taotlevad maakohtu otsuse tühistamist osas, millega Aavik süüdi mõisteti ning tema õigeksmõistmist ametiseisundi ebaseaduslikus ärakasutamises, vara omastamises ja rahapesus.

Mullu mais mõistis maakohus Werol Tehased (WT) endise juhi Aaviku süüdi ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamisega ettevõttele suure varalise kahju tekitamises, ettevõtte vara omastamises ja suureulatuslikus rahapesus.

Kohus määras Aavikule nelja-aastase vangistuse, millest tal tuleb otsuse jõustumisel vanglas reaalselt kanda kuus kuud, millest arvestatakse maha tema varem vahi all oldud aeg kaks kuud ja 14 päeva. Kohus mõistis Aavikule ülejäänud vangistuse tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Prokurör süüdistab Aavikut ja Hainsood ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamisega WT-le ja põllumajandusministeeriumile suure varalise kahju tekitamises. Aavikut süüdistatakse lisaks ka WT vara omastamises ja suureulatuslikus rahapesus. Jaanimetsa süüdistatakse Aavikule omastamises kaasaaitamises ning dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Süüdistuse kohaselt ületasid Aavik ja Hainsoo juhatusele WT nõukogu poolt antud volitusi rapsiseemne kokkuostuks 2004/2005. majandusaastal. Kui nõukogu nägi vastavalt majandusaasta eelarvele ette rapsiseemne varumise kokku 72 500 tonni ulatuses, siis süüdistuse järgi varusid süüdistatavad 2004. aasta juunist kuni 2005. aasta veebruarini eelarvet ja ettevõtte igapäevase majandustegevuse vajadust ületades rapsiseemet kokku 49 005 092 tonni.

Lisaks müüs WT Aaviku ja Hainsoo tegevuse tulemusel tekitatud makseraskuste tõttu 2004.–2005. aastal rapsiseemet alla soetushinna.

Samuti lõid Aavik ja Hainsoo süüdistuse järgi WT-s ametikoha, mille tegevus ei olnud kooskõlas nõukogu otsustega, palgates tööle Tõnu Jaanimetsa tegelema eelarveväliste rapsihangetega.

Kokku tekitasid Hainsoo ja Aavik oma tegevusega süüdistuse kohaselt WT-le 37 580 202 krooni ehk üle 2,4 miljoni euro suuruse kahju ja põllumajandusministeeriumile 13 870 000 krooni ehk üle 886 454 euro suuruse kahju. WT vara omastas Aavik süüdistuse järgi kokku 1 173 495 krooni ehk 75 000 euro ulatuses.