Ingliskeelses brošüüris kirjutatakse, kuidas Punaarmee 1940.-1944. aastal Eesti okupeeris, millele järgnesid massilised arreteerimised ja küüditamine,, kirjutab Õhtuleht.

Vene turistidele suunatud trükises mainitakse põgusalt küll Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolli, mille järel Eesti läinud sakslaste loal NSVLi mõjusfääri. 1940. aastal kuulutatud pidulikult välja Eesti NSV. Eesti vallutamist 1944. aastal kirjeldatakse diplomaatiliselt: Punaarmee tuleb okupeeritud Eestisse, Saksa väed tõmbuvad tagasi, Eestist saab taas nõukogude sotsialistlik vabariik.

Eesti Turismifirmade Liidu tegevdirektori Kersti Kondi arvates ei tee Tallinn midagi valesti: "Kui tahad olla tänapäeval edukas, siis pead rääkima potentsiaalsete turistidega nendega ühes keeles, tuleb olla arusaadav ja vastama nende ootustele."

Tartu ülikooli ajaloodotsent Ago Pajur aga tunnistas, et trükiste sisu üllatab teda: "Selline ajalookäsitlus ei kannata mitte mingisugust kriitikat. Venekeelse trükise läbilugemisel peab ju lausa hakkama küsima, kes siis lõppude lõpuks keda okupeeris. Tekib kahtlus, kas Venemaa ikka okupeeris Eesti."

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehe veebiküljel