Ümberkaudsete kruntide omanikud saatsid advokaadi vahendusel muinsuskaitseametile ja kultuuriministeeriumile kirja, kus avaldavad protesti uue hotelli ehitamise vastu.

Detailplaneeringu ala vahetus läheduses asub aadressil Pirita tee 56 Maarjamäe loss Eesti ajaloomuuseumi filiaalina. „Maarjamäe loss on arhitektuurimälestis, mille vahetusse lähedusse ei ole sobiv ühegi uue ehitise püstitamine, samuti peaks iga uusehitise kõrgus olema madalam Maarjamäe lossi kõrgusest,“ leiavad Maarjamäe elanikud.

Detailplaneeringu eskiisi kohaselt kavandatakse uue hotelli kõrguseks lossi kõrval 8 meetrit (sama kõrge on ka lossi kõrgeim osa, kuid suurem osa lossist on mitu meetrit madalam), kohe lossi hoone lõppemise kohal kavandatakse uue hotelli kõrguseks lossi kõrval 16 meetrit ning edasi 24 meetrit.

„Sellised hotelli kõrgused ei arvesta üldse Maarjamäe lossi naabrusega, pisendavad selle asukohta ja halvendavad oluliselt selle vaadeldavust, sest vahetult lossi kõrvale jääks domineerima massiivne uusehitis,“ leiavad maarjamäelased.

Hotell on planeeritud kõigest 25 meetri kaugusele lossi välispiiriks olevast piirdeaiast, mis on ka arhitektuurimälestise kaitsetsooni välispiiriks. Formaalselt ei asu küll uus hotell kaitsetsoonis, mis oleks absoluutselt välistatud, kuid siiski väga vahetus läheduses lossile.

Ka Tallinna kultuuriväärtuste amet on olnud vastu sellise kõrgusega hotelli ehitamisele, seda ei ole aga muinsuskaitseameti poolt arvesse võetud. „Jääb selgusetuks, mis asjaoludest lähtudes ei ole muinsuskaitseamet pidanud vajalikuks arvestada eelpoolloetletud asjaoludega, mis tulenevad selgest loogikast kaitsta arhitektuurimälestist. Viimane on muinsuskaitseameti põhiülesanne. Käesoleval juhul võib detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine korvamatult kahjustada arhitektuurimälestist,“ seisab maarjamäelaste kirjas.