Eesti Ämmaemandate Ühingu presidendi Siiri Põllumaa sõnul leppisid juba 2001. aastal leppisid Eesti Kodussünnituse Toetusühing, Eesti Ämmaemandate Ühing (EÄÜ) ja Eesti Naistearstide Selts sotsiaalministeeriumis kokku kodussünnituse võimaliku korraldamise Eestis.

“Kümne aasta jooksul ei ole sotsiaalministeerium valmis saanud ühegi seaduseelnõuga, mis võimaldaks ämmaemandatel kodus sünnitavaid naisi legaalselt abistada. Aastal 2006 ütles õiguskantsler oma vastuses EÄÜ-le, et ei ole olemas mõistlikke põhjendusi sünnitajate vaba eneseteostuse piiramise osas ja sünnitusega seotud piirangud ei ole kooskõlas põhiseadusega,” lausus Põllumaa.

Ka iseseisva ämmaemandusabi teenuse reguleerimist arutanud riigikogu sotsiaalkomisjon palus oma istungil 2008. aastal sotsiaalministeeriumil kiiremas korras leida lahendus kodussünnituse legaliseerimiseks.

“Sellegipoolest sünnitavad teadlikult kodussünnituse otsuse teinud Eesti naised ilma riigi poolse toe, tunnustuse ja pädeva professionaalse abita,” nentis ämmaenmandate esindaja.

See on seadnud need ligikaudu 300 naist, kes viimase 10 aasta jooksul kodus on sünnitanud, ebavõrdsesse ning ebaturvalisse olukorda võrreldes arenenud Euroopa riikide naistega.

Enamuses EL-i riikides on kodussünnitus legaliseeritud ning riigi poolt rahastatud. “Ka Maailma Terviseorganisatsioon tunnustab kodusünnitust kui turvalist valikut madala sünnitusriskiga naistele ning naise õigust valida oma sünnituse kohta,” kinnitas Põllumaa.