Pärast Balti riikide okupeerimist 1940. aastal kuulutas nimelt USA välisministri kohusetäitja Sumner Welles, et Ühendriigid ei tunnista nende maade võtmist NSV Liidu koosseisu ja hiljem ühines selle seisukohaga enam kui 50 riiki.

„President Barack Obama ja USA rahva nimel ühinen Eesti, Läti ja Leedu valitsuste ning elanikega Wellesi deklaratsiooni 70. aastapäeva tähistamisel 23. juulil ja kinnitan jätkuvalt tugevaid sidemeid meie riikide vahel,“ ütles Clinton USA välisministeeriumi pressiteates.

„See ajalooline dokument toetas Baltimaid kui iseseisvaid riike kriitilisel hetkel, kinnitades neile rahvusvahelise tunnustuse jätkumist ja võimaldades nende diplomaatiliste missioonide kestmist läbi 50 okupatsiooniaasta,“ märkis Clinton.

„Wellesi deklaratsioon on kinnitus meie pikaajalise toetuse kohta Balti riikidele ning tunnustus nende maade pühendumise eest vabaduse ja demokraatia ideaalidele. Ajal, kui Eesti, Läti ja Leedu tähistavad ligi 20 aasta möödumist iseseisvuse täielikust taastamisest, hindame me oma Balti sõpru väärtuslike liitlastena NATO-s, tugevate partneritena Euroopas ja rahvusvahelisel areenil ning reaalse tõendina sellest, et demokraatia ja hea valitsemine tasub end ära,“ lausus USA välisminister.