Sügissemestril on kavas edasi anda teadmisi, mis puudutavad inimese toimetulekut muutustega, elu pöördemomente, euro tulekut, infotehnoloogia võimalusi ning ohtusid jne. Lisaks sellele toimuvad regulaarselt saksa keele ja kultuuri loengud ning seminarid. Lektoriteks on tuntud õppejõud nagu Jaan Einasto, Ene Ergma, Peeter Tulviste, Mart Ustav, Mart Sõrg, Ülo Valk jt, teatas Tartu ülikool.

"Väärikate ülikooli on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga osalejad vanuses 50+, keda huvitavad teemad, mida käsitletakse sügavamalt ja põhjalikumalt, kui seda on võimalik teha massiteabevahendite vahendusel. Osalemise tingimuseks ei ole kõrgharidus," sõnas väärikate ülikooli projektijuht Karmel Tall.

Tartu ülikooli väärikate ülikool on kutsutud ellu lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, et paindlikult reageerida ühiskonna muutustele ja vajadustele ning pakkuda võimalikult erinevatele sihtrühmadele täiendõpet. Antud projektiga alustas 2010. aasta alguses edukalt Pärnu kolledž, kus 13 loengul osales 380 seeniorit. Väärikate ülikooli tegevust Tartus toetab ka Tartu linn.