Nõukogude võidupühaks 9. maiks on politseis registreeritud Tõnismäele ja Hirveparki pikett tervete eluviiside propageerimiseks, pikett Euroopa päeva tähistamiseks ning pikett tolerantsuse propageerimiseks, teatavad TV3 uudised.

Tundub, aga et broneeringud on tehtud vaid selleks, et Öine Vahtkond seal
oma üritusi korraldada ei saaks. Kuigi seda ei tunnista ei politsei ega ka kaitsepolitsei, võivad teleuudiste andmeil asja taga olla võimuorganid ise. Ka mullu nurjati teised piketid samamoodi.