Ühtlasi on eesmärk selle kaudu tutvustada ka Seto kultuuri, teatas IRLi pressiesindaja.

„Maal hakkamasaamiseks vajame sissetulekut. Selleks on vaja müüa tooteid, teenuseid ja kultuuri. Müümiseks peab olema koht, hea müügikorraldus ja inimesed. Seto Kaubamaja peab eristuma muust tilu-lilust kõige sellega, mis välja panna on - ehtsad setu tooted erilises müügiõhustikus ehtsate setude poolt müüdavatena,“ ütles IRLi Setumaa poliitika üks koostajatest Tiit Niilo.

Kaubamajade idee on üks tegevus piirkonna ellujäämiskavas, mille Isamaa ja Res Publica Liidu volikogu kinnitas sel nädalavahetusel erakonna Setumaa-poliitikana.  Selle sisu on kokku leppinud erakonna Misso, Meremäe, Värska ja Mikitamäe osakonnad.

„IRL-i Setomaa poliitikat on vaja, kuna Setomaal kui tervikul on kohaliku elu edendamisel probleeme, mis on ainult Setomaale omased - riigipiiriga muudetud infrastruktuur, kogudused ja surnuaiad mõlemal pool riigipiiri, Euroopa Liidu maismaa välispiir, maailmas harukordne, elavalt säilinud pärimuskultuur. Probleemid ja valupunktid on Setomaa valdades enamjaolt ühised ning ühiselt ka lahendatavad,“ ütles Niilo.