Plaani järgi hakkaks kõiki maakonnamuuseume juhatama praegune Eesti Vabaõhumuuseumi direktriss Merike Lang. Kava näeb ette maakonnamuuseumide köitvamaks ja elavamaks muutumise, kuna ministeerium pole rahul nende praeguse olukorra ja töökorraldusega, teatavad TV3 uudised.

Muuseumide liitmiseks on moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad lisaks Langile seni arenguga esirinnas olnud maakonnamuuseumide juhid ning kultuuriministeeriumi ametnikud.

Kulturiministeeriumi asekantsler Anton Pärn peab identiteedi kadumise hirmu alusetuks, kuid ei välista siiski muuseumitöötajate arvu vähendamist.

Pärna sõnul näeb ministeerium kohapealseid muuseume eelkõige kompetentsikeskustena, kust oleks võimalik saada teavet ajaloo, etnoloogia, miljööväärtuste, arheoloogia ja laiemalt muinsuskaitse küsimustes.

Asekantsler ütles, et eeskujuks on nii Eesti Kunstimuuseumi, Virumaa Muuseumide kui Tallinna Linnamuuseumi samalaadne liitmiskogemus. Samuti on toimitud ka teistes riikides. Muuseumide liitmine aitab kokku hoida nii raha, inimesi kui muid ressursse ning tagab muuseumide ühtlaselt tugeva taseme. Pärn rõhutas, et tegu on esialgu ainult ideega.