Kaebuse põhjustas olukord, kus väidetavalt on väidetavad Pride after partyl osalenud inimesed korraldajalt petta saanud, kuna väidetavalt ei oleks üritusel astunud lavale kaks väljakuulutatud artisti — Anne Veski ja Marju Länik, teatas Kaer Delfile.

Avalduses õiguskantslerile juhib Kaer tähelepanu asjaolule, et tulenevalt tarbijakaitseseadusest on tarbija kohustatud esitama kauplejale tehingu sooritamist tõendavad materjalid või selle koopiad, kuid neid tarbijakaitseameti poolt esitatud selgituse nõudes ei olnud.

Suurimaks rikkumiseks peab Raivo Kaer seda, et tarbijakaitseamet pole vastanud tema kirjadele seaduses ettenähtud aja jooksul ning on keeldunud igasugustest selgitustest ja kontaktist ürituse korraldajaga.

Seejuures märgib Kaer, et ametliku vastuse ja õigusliku hinnangu andmise asemel on tarbijakaitse levitanud kahepoolset kirjavahetust kolmandatele osapooltele.

Raivo Kaer leiab, et tarbijakaitseamet on rikkunud olulises ulatuses seadust ning kahjustanud korraldaja mainet üksikute tarbijate, koostööpartnerite ja avalikuse ees.

Lisaks on tekitatud ka materiaalne kahju, sest korraldajale on sõltumatu õigusliku seisukoha puudumise tõttu ebaselge, kas ja millises ulatuses on korraldajal õigus kasutada Pride after party piletitulusid. Sellise tegevusega on tarbijakaitse otseselt sekkunud ettevõtja ettevõtlusvabadusse.