Miks te ei mõista, et Eesti ei vaja teie demonstratsiooni? Valate ise õli tulle!

Eesti on demokraatlik riik, kus kehtib sõnavabadus ja kodanikel on võimalus korraldada avalikke koosolekuid ning üritusi. Ma arvan, et olukorra loomine, kus inimestel on võimalik ühiskonda või erinevaid inimgruppe puudutavates küsimustes kaasa rääkida on vaid positiivne. Eesti vajab kindlasti aktiivsemat kodanikuühiskonda!

Mida te sellega paraadiga öelda või näidata soovite?

Tallinn Pride toimub juba neljandat aasta ning selle aasta loosungiks on: “Kõik erinevad — kõik võrdsed”. Tallinn Pride 2007 rongkäigu eesmärk on anda inimestele, kes toetavad kõigi inimeste võrdseid õiguseid, võimalus seda avalikult välja näidata. Rongkäigu esmane eesmärk ei ole kindlasti näidata, et homod on olemas, see eesmärk oli 2004 aastal Tallinnas toimunud Pride festivalil.

Miks peate kuulutama, et homod olete, sellest ei saa aru.

Ei kuulutagi, et oleme homoseksuaalsed, ma ei usu, et tänaval käimisega saab kuidagi kuulutada oma seksuaalset orientatsiooni. See oleks sama kui proovida ära arvata kõikide Viru tänaval käivate inimeste seksuaalset orientatsiooni.

Milleks on vaja, et ühiskond homoseksuaalsuse kandepind laieneb ja kuidas mõtlete tagada sellise ühiskonna jätkusuutlikkuse?

Minu teada ei ole kedagi võimalik homoseksuaalseks muuta, millega seoses ma ei usu, et Tallinn Pride suudaks suurendada homoseksuaalsuse levikut Eestis. Küll võib mõni hetkel enda identiteeti allasuruv inimene saada julgust olla see, kes ta tegelikult on ning oma elu märksa õnnelikumalt edasi elada.

Miks taotlete abiellumisluba, kui tänapäeval on moes hoopis vabaabielud, mis on samade õigustega?

Ei taotlegi abiellumisluba, taotleme partnerlusseadust, mis reguleeriks samasooliste paaride kooselud ning annaks riigipoolse signaali, et ka samasoolised kooselud on perekonnad. Hetkel pakub riik samasoolistele paaridele oma kooselu (ühisvara jne) reguleerimiseks seltsingulepingut ja teatud juhtudel käsunduslepingut.

Kas te ise sellest ei saa aru, et homoseksualism on hälve ehk haigus?

Nii minu kui ka näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni meelest ei ole homoseksuaalsus ei haigus ega hälve. See on lihtsalt enimlevinud seksuaalsest orientatsioonist -heteroseksuaalsuses, erinev orientatsioon.

Kas homoparaadi korraldamine just ei tekitagi tunnet, et homod on teistsugused ja et neid tulebki kuidagi muudmoodi kohelda? Kas see ei või tulemusena alavääristada neid kui isiksusi?

Rongkäigu näol on tegemist avaliku koosolekuga, nii nagu seda on näiteks kevadel ja sügisel toimuvate tudengitepäevade raames toimuvad rongkäigud. Rongkäik ei ole mõeldud ega seal ei osale vaid homoseksuaalse orientatsiooniga inimesed, teretulnud on need, kes toetavad kõikide inimeste võrdseid võimalusi oma elu planeerimisel ja elamisel. Rongkäigul osalemine on täiesti vabatahtlik.

Miks ma pean teid sallima, miks te sunnite mind selleks?

Kuidas me sind sallivaks sunnime? Mina arvan, et kedagi ei saa sundida sallivaks, saab selgitada oma nägemust ja vaatenurka. Eelmise aasta rongkäigul oli tore loosung: “Sa ei pea homoseksuaalseid inimesi armastama aga milleks vihata!?”

Pildid lehtedes ja netis ning lõigud TV’s näitavad tavaliselt neid kõige veidrikumaid, kes käituvad ja riietuvad väljakutsuvalt. Kas teile ei tundu, et eelkõige nende inimeste pärast on paraadil nii negatiivne imago küljes?

Tõsi ta on, et meedia, sooviga uudist müüa, avaldab pildid 2-3 erilisemalt riides olevast rongkäigu osalejast, sest pilt tavalisest, tavaliselt riides olevast inimestes ei oleks müüv. Samas on suur enamus rongkäigul osalevad inimesed täiesti tavalised, tavaliselt riides, rõõmsad inimesed. Mina soovitan inimestel säilitada avatud meel ja paari pildi ajendil üldistusi mitte teha.

Kas jagate arvamust, et selline paari poolpalja nooruki nägemine võib heteroseksuaalist korrapealt homo teha? Kas üldse peate võimalikuks kellegi seksuaalse orientatsiooni tahte vastast muutmist, mistahes viisil?

Mina ei usu, et kellegi seksuaalset orientatsiooni on võimalik muuta. Kui palja ihu nägemine muudaks kellegi orientatsiooni, siis peaks sellel nädalal, kui Eestit on tabanud kuumalaine, inimeste seksuaalsuses küll suured muutused aset leidma.

Miks te ei või oma paraadi teha nii, et olete siivsalt ülikondades, ei ilasta ja ei nühi vastu teineteist, kannate näiteks oma nõudmistega plakateid ja loosungeid oma ideedega.

Just nõnda me seda teemegi! Eelmise aasta rongkäigul oli umbes 300-400 osalejast vaid neli drag queeni Soomest ja kaks Eestist, kõik ülejäänud osalejad olid täiesti tavaliselt riides, ei ilastanud ega nühkinud kaaskodanikke. Küll hoiavad armunud paarid üksteisel käest või ümbert kinni võibolla suudlevad. Samas ei saa lubada, et sellise palava ilma jätkudes keegi suudaks laupäeval ülikonna ja lipsuga linnas jalutada.

Väga palju on viimasel ajal avaldatud homode arvamusi, kus nad laidavad Pride ürituse maha, väites et tegemist on “trendipedendusega.”

Nii nagu ka tudengite kevadpäevade rongkäigus ei osale kõik Eestis õppivad tudengid, ei osale ka Tallinn Pride 2007 rongkäigus kõik Eestis elavad homoseksuaalsed inimesed. tegemist on inimese vaba valiku ja eriarvamustega. Erinevad arvamused, nii kaua kui need ei solva ega halvusta kedagi teist, on vaid edasi viivad ja tere tulnud. Samas ei saa mina aru mõistest “trendipede”, ma ei usu, et keegi saaks muuta oma seksuaalset orientatsiooni ja identideeti vaid sellepärast, et tegemist on trendika nähtusega. Võimalik, et inimene on vabameelne või biseksuaalse orientatsiooniga ning tema jaoks ei oma tema armastatu sooline kuuluvus nii suurt tähtsust kui mõnele teisele.

Kas olete esitanud kutse osaleda paraadil ka linnapeale? Erakondadele? Milliselt teile on vastatud ja kas mõnd selgelt heteroseksuaalset kuid vabameelset avaliku elu tegelast on oodata ka marssijate hulgas?

Linnapeale saadeti kutse välja eile, vastus ei ole hetkel veel laekunud. Samuti on üleskutsed saadetud mitmetele Eesti avaliku elu tegelastele ja organisatsioonidele. Kes täpselt laupäeval rongkäiguga liituvad ei ole hetkel veel selge.

Kas Eestis ahistatakse homoseksuaalseid inimesi? Kas aastatega on märgata tendentsi, et Eesti ühiskonnas juurdub sallivus ja inimesetaolisus?

Kindasti esineb Eestis endistelt seksuaalsel orientatsioonil põhinevat diskrimineerimist. Näiteks viimane avalik juhtum, kus 2 homoseksuaalset noormeest vaid nende orientatsiooni pärast restoranist välja visati, samuti on juhtumeid, kus töökollektiivis tehakse sihilikult vaid “homonalju” jne. Minu hinnangul on Eesti inimesed üldiselt aga sallivad ja tolerantsed ning aastatega see vaid suureneb.

Mida arvate pedofiilia ja homoseksuaalsuse vahele tõmmatavast võrdusmärgist?

Homoseksuaalsuse ja pedofiilia vahele ei saa tõmmata võrdusmärki. Homoseksuaalsus on üks kolmest seksuaalsest orientatsioonist, pedofiilia on psühholoogiline haigus. Ei ole andmeid, et pedofiilide hulgas oleks rohkem homoseksuaalse kui heterosekusaalse orientastiooniga inimesi, pigem näitab statistika vastupidist.

Kas Te olete seotud kaitsepolitseiga ja ehk on kogu kampaania kaitsepolitsei poolt lavastatud, et leida dissidente?

Ei

Kas vajadus vahekorraks loomadega, laipadega on ka “geenihälve”?

Kahjuks ei oska sellele, pigem meditsiinilisele küsimusele vastata. Soovitan huvi korral teemasse süveneda vastavatel kodulehekülgedel või uurida lisa teadusasutustest, kes selle teema uurimisega võiksid tegeleda. Homoseksuaalsus ei ole kuidagi rohkem seotud zoofiilia või nekrofiiliaga kui seda on heteroseksuaalsus.

Teadupärast on lausa sadu juhtumeid, kuidas Jeesus homomeelsusest vabastas. Kas tunnistad või eitad?

Ei ole kokku puutunud, millega seoses ei oska kommenteerida.

Kas leiate, et üldtunnustatud “vabameelsuse” juurde kuulub lesbilise seksuaalsuse ülistamine ja selle nägemisest unistamine, kuid vastukaaluks (ehk endale oma “vääramatu” seksuaalsuse tunnistamiseks?) tuleb siis seda rohkem homomehi sarjata?

Ma ei tea, kas ühiskonnas levinud suhtumine, kus naistevaheline armastus ja seks on kergemini aktsepteeritav kui meestevaheline armastus ja seks on seotud vabameelsusega. Mina seostaksin seda pigem heteroseksuaalsete meeste fantaasiatega, mis on eelkõige seotud naistega ning sellest tulenevalt võib tunduda ka naistevaheline intiimusus seksika, ihaldusväärsena.

Tänapäeval on suurenenud plahvatuslikult heteromeeste hulk, kes (salamisi) soovivad harrastada anaalseksi naistega(või omasoolistega!)(euroopas läbiviidavate küsitluste tulemused), miks praegusel ajal on heterofilmides ülekaalus anaalstseenid?

Pean tunnistama, et ma ei ole kursis pornograafia valdkonnas toimuvate arengutega, millega seoses ei oska kommenteerida, kas ja miks on antud filmides tuntust kogumas anaalseks või seda kujutavad stseenid. Võimalik, et inimkonna ja ühiskonna arenemisega muutub ja areneb ka seksuaalsuses siiani normiks peetud käitumine ja inimesed kasutavad erinevamaid seksuaaltehinikaid kui seda tehti paar põlvkonda tagasi. Kuna tegemist on pigem üldist seksuaalsust puudutava küsimusega, soovitan lisa uurida vastava valdkonnaga tegelevatelt organisatsioonidelt, näiteks Eesti Seksuaaltervise Liidust.

Kas homopaaridel on õigus adopteeritavat last jätta ilma ühiskondlikus normis õigeks peetavast ema ja isaga perekonnast? Ei taha hämamist armastuseta üksikperedest jms, mis on probleem omaette. Teadaolevalt vahetavad homopaarid oma partnereid üpris tihedalt. Kuidas tagatakse lapsele psüühiliselt norm areng oma eakaaslaste hulgas kui laps ei ole seksuaalhälbega ja häbeneb oma “perekonda”?

Väide, et homoseksuaalsed inimesed vahetavad tihedamini partnereid kui seda teevad heteroseksuaalsed inimesed ei ole kuidagi tõestatud. Ma olen täiesti kindel, et kõik lapsevanemad soovivad tagada oma lapsele täisväärtuslik areng ning see soov ei sõltu lapsevanema soost. Väärtushinnangud, sh suhtumine homoseksuaalsuse või sellesse, mis on normaalne ei tule lapsega kaasa sündides vaid selle kujunemist mõjutab eelkõige perekond. Armastusega, turvalises ja täisväärtuslikku arengut pakkuvas keskkonnas kasvaval lapsel ei ole põhjust oma perekonda või ennast häbeneda. Surve, et ta peaks oma perekonda häbenema, tuleb pigem teistelt lastevanematelt, kes oma väärtushinnanguid enda lapsele edasi kannavad.

Kuidas suhtute paraadil fotografeerimisesse? Kas oleks võimalik teil ajakirjanduses või internetis avalikustada näiteks kõigi paraadist osavõtjate fotod ja nimed, et kogu Eesti rahvas näeks ja mõistaks teid — see ju teie eesmärk selle üritusega on…

Kuna tegemist on avaliku koosolekuga on fotograafeerimine igati lubatud. Samas ei saa koosoleku korraldajad mõjutada, keda pildistatakse või kus antud pildid avalikustatakse. Rongkäigu eesmärk ei ole üksikisikute avalik tutvustamine ega kellegi sildistamine, pigem vastupidi, millega seoses ei saa ma päris hästi aru mõttekäigust kõikide osavõtjate pildid avalikult üles riputada. Ürituse eesmärgi kohta vastasin juba eelnevate küsimustega. Kui on huvi Pride eesmärkidest rohkem teada saada soovitan vaadata: www.pride.ee