Õppuse külalistepäeval tutvustatakse NATO kindralitele ja admiralidele Hispaania dessant-varustuslaeval Castilla õppuse eesmärke ja kulgu. Samuti jälgivad külalised laevade, lennukite ja helikopterite koostegutsemist, teatas Delfile kaitsejõudude peastaap.

Eestist osaleb NATO miinitõrje ja patrull-laevade õppusel miinijahtija Wambola. Balti riikidest osalevad õppusel Leedu miinijahtija Suduvis ning Läti staabi- ja varustuslaev Virsaitis, kus hetkel paikneb Balti miinitõrjeeskaadri BALTRON staap. Balti miinitõrjeeskaadrit juhib kuni juunini Eesti mereväe ohvitser kaptenmajor Sten Sepper.

Õppuse peamiseks eesmärgiks on harjutada merevägede vahelist koostööd osalemaks NATO kiirreageerimisjõudude NRF (NATO Response Force) koosseisus.

Loyal Mariner 2005 annab võimaluse kontrollida eelneva väljaõppe taset ning analüüsida tegevust. Õppuse käigus harjutatakse tegevust kriisisituatsioonis, kus rahvusvaheliste jõududega on vaja viia ellu ÜRO resolutsiooni.

11.—29. aprillini Norra, Rootsi ja Taani vetes korraldatav Loyal Mariner 2005 on üks suurimaid NATO õppusi Läänemerel, millest võtab osa 85 laeva 19-st NATO liikmesriigist ja partnerriikidest. Lisaks osalevad õppusel NATO merejõudude alalised kiirreageerimisüksused, lennukid, kopterid, abilaevad, logistikaüksused ja Taani merekaitseliit.

Alates maist saadab Eesti merevägi oma lipulaeva Admiral Pitka NATO Põhja-Euroopa miinitõrjeeskaadri koosseisu, sellega hakkab Eesti osalema NATO kiirreageerimisjõududes. Vastavalt kaitsejõudude arenguplaanile on Eesti alates 2006. aastast valmis saatma NATO kiirreageerimisjõudude koosseisu ka ühe miinijahtija.

Miinijahtija Wambola on 47,1 meetrit pikk, laeva sõidukiirus on 16,5 sõlme. Laeval on 37 meeskonnaliiget, neist kuus ohvitseri. Laeva komandör on leitnant Marek Mardo.