Raimo Saadi lõpetas 2008. aastal Estonian Business Schooli avaliku halduse eriala (bakalaureusekraad) ja 2012. aastal Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala (magister).


Varasemalt on Raimo Saadi töötanud Riigikantseleis, Riigikogu Kantseleis ja Sotsiaalministeeriumis, kus töötas nii nõuniku, riigimeetmete meeskonna juhi kui osakonna juhataja asetäitjana. 2019. aasta augustist töötab Raimo Saadi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande ja tervishoiuosakonna juhatajana, tänavu aprillist täitis ta Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja ülesandeid.