Surma põhjused peab selgitama kohtuarstlik lahang.