Millest saates juttu tuleb?

Õpetaja tööl on sügav mõte ja kaugeleulatuv eesmärk muuta noorte inimeste elu ja maailma. Kuid milline on õpetaja roll tänapäeva ühiskonnas? Milline on õpetajaks saamise teekond? Milliseid proovilepanekuid ja võimalusi see eriala pakub? Kuidas on eriolukord muutnud õpetajate ja õpilaste igapäevaelu? Nendele ja paljudele teistelegi küsimustele aitavad vastust leida Tartu Ülikooli esimese kursuse tudeng Birgit Paju ning Põlva Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Leesi Peedumäe.

Tänapäeva ühiskonnas väärtustatakse õpetajaametit aina enam. Selle eriala olulisust näitavad nii stabiilselt tõusev palk kui ka suur nõudlus tööturul. Õpetajas nähakse sõpra ja toetajat, kelle poole nii mure kui ka rõõmuga pöörduda. Saatekülaliste sõnul esitavad õpilased aina julgemalt küsimusi, nad ei karda eksida ja tunnevad ennast koolikeskkonnas mugavalt. Moodsa kooli õppetöös kasutatakse üha rohkem infotehnoloogilisi lahendusi, nagu nutitahvleid ja tahvelarvuteid, erinevaid ülesandeid lahendatakse nii arvutiklassis kui ka väliprojektide käigus. Õpilastel on rohkelt valikuvõimalusi endale sobiliku õppekava koostamisel. Ka õpetaja saab olla iseseisev, talle antakse palju vabadust ja töö on paindlik. Taskuhäälingusaates jagavad Birgit ja Leesi ka oma muljeid eriolukorraaegsetest uutest lahendustest, mille seast näiteks õppevideote tegemine leiab tõenäoliselt kasutust ka edasises õppetöös.

Tartu Ülikoolis saab omandada õpetajahariduse nii päeva- kui ka sessioonõppes. Noore õpetaja tee ülikoolis algab teoreetiliste teadmistega, kuid oluline on ka praktilise kogemuse omandamine. Kolmandal õppeaastal tutvutakse vaatluspraktikal tegevõpetaja igapäevatööga, ent tudengitel soovitatakse juba varem otsida võimalusi klassi ette astuda. Selleks pakub suurt abi asendusõpetajate programm, milles osaledes saab tudeng päriselt õpetamise kogemuse.

Veel kuuled saates, millised on esmakursuslase Birgiti muljed Raatuse koolis matemaatika õpetamisel. Sujuvamaks sisseelamiseks soovitakse ülikooli lõpetamise järel töötada esimesel aastal poole kohaga, et oleks aega materjale ette valmistada ja koolieluga kohaneda.

Kui soovid pärast saate kuulamist õpetaja eriala kohta rohkem teada saada, mine Tartu Ülikooli veebilehele opetaja.ut.ee.

Kuula saadet Delfi Taskust